Tiede

Keinotekoiset makeutusaineet ja sokerinsietokyky

Keinotekoiset makeutusaineet näyttävät aiheuttavan glukoosi-intoleranssia (sokerin sietokyky heikkenee). Tämä tapahtuu suoliston bakteerikannan muutoksen kautta (1). Glukoosi-intoleranssi johtaa ennen pitkää diabeteksen syntyyn. Pelkkä verensokerin nousu ja lasku ei ole siis mikään yksiselitteinen indikaattori diabetesriskille, vaan suoliston bakteerikannalla on suuri merkitys asiaan.

Uusin (1) tutkimus on tehty hiirillä, mutta on olemassa myös viitteitä siitä, että sama ilmiö esiintyy ihmisillä. Rottakokeen tehnyt tiimi … Lue lisää »


Tiede

Painonhallinnassa dieetin sisällöllä ei ole merkitystä

Painonhallintaa ajatellen dieetin sisältämällä hiilihydraattien tai rasvan määrällä ei näytä olevan merkitystä painonhallinnassa, kunhan energiankulutus on pienempää kuin sen saanti. Sen sijaan sitoutuminen näyttää olevan avainasemassa painonhallinnan kannalta.

Tämä ei luonnollisesti poista sitä faktaa, että dieetin sisältämillä ruoka-aineilla ei olisi terveydellistä merkitystä, mutta painonhallinnan kannalta puheet esimerkiksi vähärasvaisen tai vähähiilihydraattisen dieetin paremmuudesta voidaan unohtaa.

Dieetin nimellä ei ole merkitystä. Jokainen … Lue lisää »


Fruktoosi ja rasvamaksa Tiede

Fruktoosi ja rasvamaksa – välillä ei yhteyttä

Fruktoosia on paljon parjattu ja se onkin monen gurun mielestä yksi nykyajan pahimmista vitsauksista. Yksi sitkeässä elävä uskomus on, että fruktoosi aiheuttaa rasvamaksaa. Jotkut ”asiantuntijat” ovat jopa sitä mieltä, että fruktoosi on koko lihavuusepidemian syy. Tällainen ei-alkoholista johtuva maksan rasvoittuminen on yleistynyt viime vuosina, mutta tila liittyy selvästi sekä muihin aineenvaihduntasairauksiin ja lihavuuteen että geneettisiin ja ehkä kulttuurallisiin eroihin (1, … Lue lisää »


Tiede

Urheilu/musiikki ja pikkuaivot

Linda Maguire on musiikin ja neurologian moniosaaja. Hän on kirjoittanut esseen, joka käsittelee musiikin oppimista pikkuaivojen näkökulmasta. Samantyyppisillä mekanismeilla erilaisia, motorisia taitoja vaativien urheilulajien hermojärjestelmiä voitaneen opettaa parempaan urheilusuoritukseen. Näin ollen menetelmiä voinee soveltaa muusikoiden lisäksi myös urheilijoihin.

Esseessä on käsitelty pikkuaivojen toimintaa musiikin oppimisen kannalta sekä opettajien, että tieteen näkökulmasta. Pikkuaivot ovat se aivojen alamyyrä, joka työstää ja hioo … Lue lisää »


Energiajuomat Tiede

Energiajuomat ja urheilijoiden suorituskyky

Teksasin yliopistossa tehdyn katsauksen mukaan juomien nauttiminen voi parantaa suorituskykyä. Haittavaikutukset saattavat kuitenkin olla suuremmat kuin hyödyt, eivätkä energiajuomat kuulu millään lailla nuorten ja sairaiden harrastamiseen tai urheiluun.

Vitamiinivalmisteiden ohella energiajuomat ovat suosituimpia lisäravinteita amerikkalaisten nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Viime aikoina esille on tuotu myös energiashotit, joita nautitaan vahvistamaan tarkkuutta ja suoritusta. Energiajuomat ja –shotit eroavat urheilujuomista siten, että … Lue lisää »