Luonteenpiirteet ja immuniteetti Tiede

Luonteenpiirteet ja immuniteetti

Tuore tutkimus ehdottaa, että tietyt luonteenpiirteet saattavat vaikuttaa ihmisen vastustuskykyyn. Tutkijoiden mukaan määrätietoisilla ja sosiaalisilla ihmisillä saattaakin olla vahvempi immuunijärjestelmä, kun taas tunnontarkat ihmiset saattavat sairastua helpommin.

Tutkimuksessa testattiin 121 terveen aikuisen persoonallisuuden osatekijöitä (ulospäinsuuntauneisuus, neuroottisuus, avoimuus, myöntyvyys ja tunnontarkkuus). Tutkittavilta otettiin myös verikokeet joista tutkittiin yhteyksiä edellä mainittujen luonteenpiirteiden ja immuniteettiin liitettyjen geenien aktiivisuuden välillä. Myös tutkittavien elintavat, kuten tupakointi, alkoholinkäyttö ja liikunta otettiin huomioon.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ulospäinsuuntautuneisuus lisää proinflammatorisen geenien ilmentymistä, kun taas tunnontarkoilla ihmisillä näiden geenien ilmentyminen oli vähentynyt. Tämä voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että avoimet ja ulospäin suuntautuneet ihmiset oleskelevat enemmän muiden ihmisten seurassa, mikä luontaisesti nostaa heidän immuniteettiaan. Avoimuuden ja geenien välillä ei ollut kovin suurta yhteyttä ja myöntyvyyden ja neuroottisuuden välillä ei löytynyt yhteyttä ollenkaan. On kuitenkin mielenkiintoista huomata kuinka luonteenpiirteillä saattaa olla yhteyksiä geenien ilmentymiseen.

Aikaisemmin on muun muassa tehty löydös jonka perusteella ehdotettiin, että narsistiset miehet sairastuvat todennäköisemmin sydän- ja verisuonisairauksiin kuin miehet joilla ei ole narsistisia luonteenpiirteitä. Eräässä toisessa tutkimuksessa huomattiin myös, että tietyt luonteenpiirteet kuten rentous ja optimistisuus saattavat vaikuttaa siihen kuinka pitkään ihminen elää.

Tämä on erittäin hyvä uutinen, ja sen pitäisi kannustaa ihmisiä elämään stressittömämmin. Kuinka moni on sairastunut silloin kun on ollut kova stressi? Tai silloin, kun on kantanut huolta siitä että työt tulisi tehdyksi, vaikka voimavarat eivät suorittamiseen oikein riittäisi? Laadukas ruoka ja ylihygieenisuuden välttäminen ovat hyviä keinoja pienentää sairastumisriskiä, mutta antamalla itsensä elää hieman rennommin ja hakeutumalla ihmisten seuraan voi flunssat unohtaa ehkä lähes kokonaan!

Lähteet/ lisää luettavaa:

Whiteman, Honor. ”Extraversion, conscientiousness linked to immune system function.” Medical News Today. MediLexicon, Intl., 15 Dec. 2014. Web.

Kirjoittaja: Timo Kettunen

Timo Kettunen

Tasan sitä, mitä sanotaan.

Lue koko esittely

Lue myös: